top of page

PRIVACYBELEID AMU Mediation

  1. Amu Mediation

  2. Privacybeleid Amu Mediation

Toepassingsgebied

Dit Privacy Statement is van toepassing op persoonsgegevens door jou via deze website verstrekt aan Amu Mediation treden gezamenlijk op conform de richtlijnen van de AVG met betrekking tot persoonsgegevens.

Data verzameling en gebruik

We gebruiken jouw persoonsgegevens die zijn verkregen in verband met een Amu Mediation activiteit of evenement uitsluitend om jouw deelname te organiseren aan de evenementen of activiteiten waarvoor jij je hebt geregistreerd.

We gebruiken jouw data om de Amu Mediation newsletter (s) van keuze toe te sturen, nadat jij je hiervoor hebt ingeschreven. Door jou op de hoogte houden van ontwikkelingen, activiteiten en evenementen gerelateerd aan Amu Mediation dienen we jouw en ons belang.

Als wij persoonlijke gegevens verzamelen voor een ander doel is een apart en specifiek privacy statement beschikbaar en van toepassing.

Openbaarmaking persoonsgegevens

We maken jouw persoonlijksgegevens niet openbaar voor derde partijen, behalve voor (ICT) service providers die gebonden zijn aan een verwerkersovereenkomst en uitsluitend in relatie tot de beschreven doeleinden. Deze service providers zijn verplicht redelijke waarborgen te bieden die jouw persoonlijke informatie beschermen. Het is hen niet toegestaan de persoonsgegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Data behoud en vernietiging

We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden of zoals verplicht of toegestaan bij van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarna nemen we redelijke maatregelen om jouw gegevens op een veilige manier te vernietigen of door permanent te de-identificeren.

Persoonsgegevens die zijn verzameld in verband met deelname aan evenementen of activiteiten vernietigen wij uiterlijk drie maanden na het evenement of activiteit. Persoonsgegevens die zijn verzameld in verband met jouw abonnement op de Amu Mediation Nieuwsbrieven bewaren we tot jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Amu Mediation gebruikt

Amu Mediation gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Amu Mediation gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Mocht u meer willen weten over welke cookies wij specifiek plaatsen dan kan onze functionaris gegevensbescherming u daarover informeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wa…

Foto's en film

Tijdens onze evenementen kunnen foto’s en film worden gemaakt voor publicitaire en reportage-doeleinden. We beschouwen deze doeleinden als een gerechtvaardigd belang.

Vragen

Heb je vragen, klachten of zorgen over het gebruik van jouw persoonsgegevens of ons beleid, of wil je je recht uitoefenen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals maar niet beperkt tot de rechten van toegang en rectificatie, neem dan contact op met info@amumediation.com

We zijn verplicht je te informeren dat je te allen tijde het recht hebt een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page